دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
تقدیر هیئت مدیره سازمان از مشارکت اعضا در انتخابات
اینک وقت انسجام و همدلی است
نتایج انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اعلام شد
گزارش تصویری از برگزاری انتخابات در شعبه یک
گزارش تصویری از برگزاری انتخابات در شعبه 2