دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
دوره WORK SHOP
اهم مصوبات هیئت مدیره سازمان در بهمن ماه سال 1396
دوره آشنایی با استانداردها و روش های آزمون لوله ها و اتصالات پلی مری مورد مصرف در تاسیسات ساختمانی
اقدامات نظام مهندسی در سامان بخشیدن به ساخت و سازها بسیار موثر است
فراخوان تور یک روزه بازدید از کویر ورزنه استان اصفهان
جلسه مشترک روسای ادوار سازمان برگزار شد
قانون نظام مهندسی از قوانین خوب پس از انقلاب است