دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
دوره WORK SHOP
اهم مصوبات هیئت مدیره سازمان در بهمن ماه سال 1396
دوره آشنایی با استانداردها و روش های آزمون لوله ها و اتصالات پلی مری مورد مصرف در تاسیسات ساختمانی
اقدامات نظام مهندسی در سامان بخشیدن به ساخت و سازها بسیار موثر است
جلسه مشترک روسای ادوار سازمان برگزار شد
قانون نظام مهندسی از قوانین خوب پس از انقلاب است