دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان مشارکت در اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مصالح، فرآورده‌ها و تجهیزات ساختمانی استاندارد
فاز اول سامانه جامع خدمات الکترونیک و سامانه اعلام سازمان راه اندازی شد
آگهی تشکیل مجمع عمومی سازمان(نوبت اول)