دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
همایش شبكه‌هاي هوشمند 96
اهم مصوبات هیات مدیره سازمان در آبان ماه 96
اهم مصوبات هیات مدیره سازمان در مهرماه 96
اولین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در قم برگزار می شود