دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
چک لیست ضوابط مناسب سازی ساختمانها برای معلولان
تشکیل کارگروه مشترک به منظور تدوین ضوابط اجرایی فضای سبز در ساختمان ها
جلسه ماهانه ریاست سازمان با مدیران دفاتر مهندسی برگزار شد
دوره آموزشی آشنایی با فرآیند و نحوه برگزاری مناقصه (ارجاع کار به مشاور و پیمانکار)
بازدید از نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
برگزاری دوره آموزشی نظارت بر سازه های بتنی