دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
تشکیل کارگروه مشترک به منظور تدوین ضوابط اجرایی فضای سبز در ساختمان ها
جلسه ماهانه ریاست سازمان با مدیران دفاتر مهندسی برگزار شد
دوره آموزشی آشنایی با فرآیند و نحوه برگزاری مناقصه (ارجاع کار به مشاور و پیمانکار)
بازدید از نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
برگزاری دوره آموزشی نظارت بر سازه های بتنی