دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ابلاغیه سازمان در خصوص تهیه نقشه های تفکیکی
ارسال گزارش توسط ناظرین در صورت عدم رعایت موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی