دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ابلاغ ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)
انتشار پیش نویس ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان برای نظر خواهی
مجمع عمومی نظام مهندسی ساختمان قم برگزار شد
بازدید اعضای سازمان از محل ساخت فیلم سینمایی محمد(ص)