دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
پیام هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به مناسبت روز مهندس
اهم مصوبات هیات مدیره سازمان در بهمن ماه 95
نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص استاندارد بودن مصالح نماهای قابل اشتعال