دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اهم مصوبات هیات مدیره سازمان در دی ماه 95
برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان ،زیر ساخت های حمل و نقل و خدمات رفاهی و امنیتی در کنیا
آزمون آزمایشی ورود به حرفه مهندسان
بودجه پیشنهادی سال 1396 سازمان
فراخوان شرکت در دوره آموزشی طراحی کانال و انتخاب فن و دریچه