دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اهم مصوبات هیات مدیره سازمان درآبان ماه 95
استفاده از نماهای موسوم به نمای رومی در قم ممنوع شد
فراخوان برگزاری سمینار آموزشی نظارت بر ساختمان های بتنی