دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
چهارمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش
چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد توسعه ی پایدار و فن آوری های ساختمانی