دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
دفاتر مهندسی
فراخوان دوره آموزشی ارتینگ در فشار متوسط (حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژها)
فراخوان ثبت نام در سمینار آموزشی نکات محاسباتی و اجرایی نیلینگ
فراخوان ثبت نام در سمینار آموزشی نکات محاسباتی و اجرایی نیلینگ
دقت در مورد شرکت های تعاونی اعضا به دلیل استقلال از سازمان مورد تاکید واقع شد
اشخاص حقوقی