دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ارایه گزارش عملکرد سازمان در نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی
سی دی های آموزشی سمینارهای فصل بهار-95
ابلاغیه شماره 2239 در خصوص تغییر اندازه طول مسیر قائم در ویرایش 92 مبحث 15
برنامه زمانی دوره های ارتقاءپایه نظام مهندسی جهاد دانشگاهی واحد قم تابستان 95
ابلاغیه شماره 2309 در خصوص درج برخی مشخصات ژئوتکنیکی در نقشه های سازه و دفترچه های محاسبات
ابلاغیه شماره 2862 در خصوص امضاء برگه شروع به کار توسط کلیه ناظرین
ابلاغیه شماره 2382 در خصوص نحوه گزارش نویسی و ارسال گزارش به موقع
ابلاغیه شماره 2383 در خصوص رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی در تهیه نقشه ها