دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آیین تعزیه خوانی و توزیع غذا به نفع نیازمندان برگزار شد
سمینار گودبرداری و سازه های نگهبان برگزار شد
سمینار آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی در نظارت برگزار شد