دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور دو هزار و 568نفر در قم برگزار می شود
لغو فرم تاییدیه مهندس ناظر جهت صدور استاندارد آسانسور