دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
برنامه های کمیته اخلاق مهندسی برای طرح در جلسه با کمیسیون آموزش و پژوهش
فنون مناقصه موفق و قانونی با رویکرد آموزشی
اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي بافت هاي شهري در مجاورت گسل هاي فعال
فراخوان کنگرۀ ملّی عمران
برگزاری جلسه کمیته هماهنگی گروه های تخصصی نقشه برداری کشور در قم