دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
الزام به انتخاب آزمایشگاه دارای صلاحیت جهت انجام آزمایش های بتن

الزام به انتخاب آزمایشگاه دارای صلاحیت جهت انجام آزمایش های بتن

    بروز شده : 1 مهر 1395    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار, بخشنامه ها و ابلاغیه ها, گروه نظارت

به استناد بند 2 ماده 2  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "تنسیق امور مربوط به مشاغل حرفه های فنی و مهندسی" به عنوان یکی از اهداف قانون، همچنین با توجه به بند 8 ماده 15 قانون یاد شده مبنی بر"تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان وکارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور فنی" به عنوان یکی از وظایف و اختیارات هیئت مدیره، از تاریخ اول مهرماه 95، معرفی آزمایشگاه های دارای صلاحیت در زمینه بتن و الزام به استفاده از خدمات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه دارای صلاحیت در زمان انتخاب ناظر، از طرف سازمان انجام خواهد شد.

 در همین راستا نیاز است مهندسین ناظر نسبت به موارد ذیل دقت لازم را بعمل آورند:


1-نیاز است برگه معرفی آزمایشگاه دارای صلاحیت در زمینه بتن و استفاده از خدمات آزمایشگاه مربوطه در تمامی مراحل ساخت پروژه کنترل گردد.


2-ارائه شیتهای آزمایشگاهی در زمان صدور شناسنامه فنی و ملکی در گروه های ساختمانی که توسط سازمان برگه معرفی آزمایشگاه برای آنها صادر شده است الزامی است.


3-لیست آزمایشگاههای دارای صلاحیت در زمینه بتن نیز در جدول ذیل جهت بهره برداری توسط ناظران قرار گرفته است.
الزام  به انتخاب آزمایشگاه دارای صلاحیت جهت انجام آزمایش های بتن

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی